Genuine Nordic Vodka

Genuine Nordic Vodka

Saturday, November 12, 2016

SUNDAY BRUNCH KINDA LOOK!!!

5 comments:

Anonymous said...

Beautiful !!
AM...

Anonymous said...

Pls iweke hii.
NETANYAHU ISRAELIS PRIME MINISTER'S SPEECH ON AFRICANS

We are not obliged even to the least to try to prove to anybody and to blacks and Arabs that we are superior people, we have demonstrated that to the blacks and Arabs in 1001 ways.
The state of Israel we know today is not created by wishful thinking. We have created it at the expenses of intelligence, sweat and blood... we do not pretend like other whites that we like blacks and Arabs.

The fact that blacks and Arabs look like human beings doesn't necessarily make them sensible human beings. Hedgehogs are not porcupines and lizards are not crocodiles because they look alike. If God had wanted us to be equal to blacks and Arabs, He would have created us all of a uniform color and intellect but He created us differently whites, blacks, yellow, rulers and the ruled. Intellectually we are superior to the blacks and Arabs that has been proven beyond the reasonable doubt over the years.

I believe that a Jew is honest, God fearing person who has demonstrated practically the right way of being. By now every one of us has seen it practically that blacks and Arabs cannot rule themselves. Give them guns and they will kill each other. They are good for nothing else but making noise, dancing, marrying many wives, alcoholism, witchcraft, indulging in sex, pretending in church, jealousy, fighting and complaining of nonsense.

Let us all accept that the black man is a symbol of poverty, mental inferiority, laziness and emotional incompetence. Give them money for development they will fight and create hatred and enmity for themselves.
This proves to anybody including a stupid fool that Africans don't know what they want. Isn't that plausible?
Therefore, that the white man is created to rule the black man is a fact of life. Africans will always have day dreams and here is the creature (black man) that lacks foresight but only sees what is near him and still fails to know what to do. A black man is stupid to the extent that he cannot plan for his life beyond a year. Therefore, how can they develop and live longer.
Then which fool argues that the black man is not born a beggar, grows a beggar, looks a beggar, falls sick as a beggar and dies a beggar. This has been proven beyond reasonable doubt. I wonder that even up to now most Africans still go to school by force and those who are at school are enemies of their non school going counterparts. This is a pregnant stupidity in Africa that needs Jesus's immediate second coming. The body of Africans is very fertile for all diseases in the world bse they don't fear even HIV/AIDS. This leaves me with a question are our eyes created the same with those Africans? I hear there are still cultures in Africa that prohibit them from using latrines which is very strange and annoying.
Please I am sorry to say that I am regretting to say that why did God create Africans.

They cried for independence but have failed to rule themselves. For sure being African is a very untreatable disease that even prayers are not enough.

They have minerals but they cannot do anything with them therefore we the sensible whites should go to Africa and pick what we can pick and leave what is of no use for them.

Poverty is a disease to the whites but to the blacks it is very normal. Jesus please hurry and save Africans and Arabs.

A WORD IS ENOUGH FOR THE WISE. Copied

Anonymous said...

ANAPOPONGEZWA MZUNGU ANAYEBAGUA AFRICAN'S NDIPO NINAPOUGUA.
Kwa sie weusi
Imetafsiriwa kutoka lugha ya kidhunguu na mwl Jonas kifunda

HOTUBA YA WAZIRI MKUU WA ISRAEL NETANYAU KUHUSU AFRIKA.

Hatujiwajibishi hata kidogo kujaribu kuthibitisha au kudokeza kwa kila mtu na kwa Waafrika na Waarabu kuwa Sisi (Weupe) tu watu tuliobora zaidi, tumelionesha hili kwa Waafrika na Waarabu kwa njia 1001.

Nchi ya Israeli tunayoijua Leo haijafanywa kwa kufikiri hewani tu, tumeifanya kwa gharama ya akili, jasho na damu.....hatujifanyishi kama weupe wengine kuwa tunawependa weusi.

Ukweli wa kwamba wausi na Waarabu wanaonekana kama binadamu hauwafanyi wao kuwa binadamu welevu. Nungunungu sio panya na mjusi sio mamba japokuwa wanafanana. Kama Mungu angetaka sisi (Weupe) kuwa Sawa na Weusi na Waarabu, angetuumba Sawa sisi sote kwa rangi moja na akili Sawa lakini akatuumba sisi tofauti weupe Weusi, njano, Watawala na Watawaliwa. Kielimu tuko juu na bora zaidi kwa Weusi na Waarabu ambayo imekuwa ikithibitishwa mbele ya tafakuri za Busara zenye Mashaka kwa miaka.

Ninaamini kuwa Muyahudi ni mwaminifu, ni mcha Mungu ambaye ameliinesha kwa vitendo na njia sahihi ya yeye kuwepo. Hadi Sasa kila mmoja wetu ameliona hili kwa matendo kwamba Waafrika na Waarabu hawawezi kujitawala wenyewe.
Wape bunduki, watauana kila mmoja wao kwa wao. Hawana jema lolote zaidi ya kupiga kelele, kucheza, kuoa wake wengi, kunywa pombe kupindukia, uchawi, kijiingiza katika ngono, kujifanyisha kanisani, wivu, kupigana na kulaumu mambo yasiyo ya msingi.

Sote tukubaliane kuwa watu Weusi ni ishara ya umasikini, uduni wa akili au ubongo, uvivu na wenye mihemuko ya Uzembe (Kizembe);
Watapigana na kujiundia chuki na uadui wao wenyewe. Hii huthibitisha kwa mtu yeyote akiwemo mpumbavu kuwa Waafrika hawajui wanachokitaka. Je, hili haliwezekani?

Kwa hiyo, suala la kuwa mtu mweupe aliumbwa kumtawala mtu mweusi, ni kweli, Waafrika watabakia kuwa na ndoto za mchana na hapa ni kiumbe (Mtu mweusi) keamba hukosa mtazamo wa kuona mbali bali huona lililokaribu na bado hushindwa kujua cha kufanya katika hayo yaliyo karibu yake.

Mtu mweusi ni mjinga kwa kiwango kwamba hawezi kujipangia mambo kwa ajili ya maisha yake ya badaye hata mwaka mmoja mbele. Sasa wataendeleaje na kuishi sana.
Sasa mpumbavu gani hupinga kuwa mtu mweusi hakuzaliwa ombaomba, hukua ombaomba, huonekana ombaomba, huugua kama ombaomba na hufa kama ombaomba? Hili limethibitishwa mbele ya kujiuliza kwa Busara. Ninashangaa kwamba mpaka Sasa Waafrika wengi huenda shule kwa kusukumwa (Kulazimishwa) na walioko shuleni ni maadui. Huu ni ujauzito wa upumbavu Afrika unaohitaji ujio wa pili wa Yesu.

Mwili wa Waafrika ni wenye rutuba sana kwa magonjea yote Ulimwenguni kwasababu hawaogopi hata VVU/UKIMWI. Hili huniacha Mimi na maswali mengi kuwa, macho yetu yaliumbwa Sawa na ya Waafrika,,.?
Ninasikia Afrika bado kuna tamaduni zinazowapinga wao wasitumie vyoo, inakela sana.

Samahani sana kwa kusema hivyo, ninachelea kusema kwamba, kwanini Mungu aliwaumba Waafrika?
Walilia Uhuru lakini wameshindwa kujitawala wao wenyewe. Kwa hakika kuwa Mwafrika ni ugonjwa usiotibika hata kwa sala (Maombi) haitoshi.

Wana madini lakini hawayafanyii lolote. Hivyo, acha weupe twende Afrika tukachukue tunachoweza kuchukua, kisha tuviache visivyo vya thamani kwao. Umasikini ni ugonjwa kwa Weupe lakini kwa Weusi ni suala la kawaida kabisa. Yesu njoo haraka uwaokoe Waafrika na Waarabu.

DUNIA NI YA WENYE HEKIMA TU.

Bintinyota said...

Hehehehehehe but they can't control their days!! They die like us hahahahaha God is and will always be God.

If white are better why going to toilet? Mfyuuuu

Zuri Sana said...

That was a hoax...He will never say that.